Discontinued Renewable Penetration Indexes (RPI) symbols in megawatt

The following Renewable Penetration Indices (RPI) symbols in megawatt have been discontinued.

MDC Symbol Bates Dec Freq Curr UOM Description

ESZ RPCSA01 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Solar Hr 1

ESZ RPCSA10 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Solar Hr 10

ESZ RPCSA11 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Solar Hr 11

ESZ RPCSA12 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Solar Hr 12

ESZ RPCSA13 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Solar Hr 13

ESZ RPCSA14 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Solar Hr 14

ESZ RPCSA15 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Solar Hr 15

ESZ RPCSA16 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Solar Hr 16

ESZ RPCSA17 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Solar Hr 17

ESZ RPCSA18 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Solar Hr 18

ESZ RPCSA19 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Solar Hr 19

ESZ RPCSA02 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Solar Hr 2

ESZ RPCSA20 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Solar Hr 20

ESZ RPCSA21 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Solar Hr 21

ESZ RPCSA22 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Solar Hr 22

ESZ RPCSA23 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Solar Hr 23

ESZ RPCSA24 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Solar Hr 24

ESZ RPCSA03 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Solar Hr 3

ESZ RPCSA04 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Solar Hr 4

ESZ RPCSA05 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Solar Hr 5

ESZ RPCSA06 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Solar Hr 6

ESZ RPCSA07 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Solar Hr 7

ESZ RPCSA08 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Solar Hr 8

ESZ RPCSA09 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Solar Hr 9

ESZ RPCWA01 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Wind Hr 1

ESZ RPCWA10 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Wind Hr 10

ESZ RPCWA11 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Wind Hr 11

ESZ RPCWA12 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Wind Hr 12

ESZ RPCWA13 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Wind Hr 13

ESZ RPCWA14 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Wind Hr 14

ESZ RPCWA15 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Wind Hr 15

ESZ RPCWA16 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Wind Hr 16

ESZ RPCWA17 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Wind Hr 17

ESZ RPCWA18 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Wind Hr 18

ESZ RPCWA19 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Wind Hr 19

ESZ RPCWA02 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Wind Hr 2

ESZ RPCWA20 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Wind Hr 20

ESZ RPCWA21 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Wind Hr 21

ESZ RPCWA22 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Wind Hr 22

ESZ RPCWA23 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Wind Hr 23

ESZ RPCWA24 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Wind Hr 24

ESZ RPCWA03 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Wind Hr 3

ESZ RPCWA04 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Wind Hr 4

ESZ RPCWA05 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Wind Hr 5

ESZ RPCWA06 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Wind Hr 6

ESZ RPCWA07 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Wind Hr 7

ESZ RPCWA08 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Wind Hr 8

ESZ RPCWA09 u 3 DA N/A MEG California ISO RPI Wind Hr 9

ESZ RPESA01 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Solar Hr 1

ESZ RPESA10 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Solar Hr 10

ESZ RPESA11 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Solar Hr 11

ESZ RPESA12 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Solar Hr 12

ESZ RPESA13 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Solar Hr 13

ESZ RPESA14 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Solar Hr 14

ESZ RPESA15 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Solar Hr 15

ESZ RPESA16 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Solar Hr 16

ESZ RPESA17 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Solar Hr 17

ESZ RPESA18 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Solar Hr 18

ESZ RPESA19 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Solar Hr 19

ESZ RPESA02 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Solar Hr 2

ESZ RPESA20 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Solar Hr 20

ESZ RPESA21 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Solar Hr 21

ESZ RPESA22 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Solar Hr 22

ESZ RPESA23 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Solar Hr 23

ESZ RPESA24 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Solar Hr 24

ESZ RPESA03 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Solar Hr 3

ESZ RPESA04 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Solar Hr 4

ESZ RPESA05 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Solar Hr 5

ESZ RPESA06 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Solar Hr 6

ESZ RPESA07 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Solar Hr 7

ESZ RPESA08 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Solar Hr 8

ESZ RPESA09 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Solar Hr 9

ESZ RPEWA01 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Wind Hr 1

ESZ RPEWA10 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Wind Hr 10

ESZ RPEWA11 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Wind Hr 11

ESZ RPEWA12 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Wind Hr 12

ESZ RPEWA13 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Wind Hr 13

ESZ RPEWA14 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Wind Hr 14

ESZ RPEWA15 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Wind Hr 15

ESZ RPEWA16 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Wind Hr 16

ESZ RPEWA17 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Wind Hr 17

ESZ RPEWA18 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Wind Hr 18

ESZ RPEWA19 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Wind Hr 19

ESZ RPEWA02 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Wind Hr 2

ESZ RPEWA20 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Wind Hr 20

ESZ RPEWA21 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Wind Hr 21

ESZ RPEWA22 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Wind Hr 22

ESZ RPEWA23 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Wind Hr 23

ESZ RPEWA24 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Wind Hr 24

ESZ RPEWA03 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Wind Hr 3

ESZ RPEWA04 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Wind Hr 4

ESZ RPEWA05 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Wind Hr 5

ESZ RPEWA06 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Wind Hr 6

ESZ RPEWA07 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Wind Hr 7

ESZ RPEWA08 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Wind Hr 8

ESZ RPEWA09 u 3 DA N/A MEG ERCOT RPI Wind Hr 9

ESZ RPMSA01 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Solar Hr 1

ESZ RPMSA10 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Solar Hr 10

ESZ RPMSA11 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Solar Hr 11

ESZ RPMSA12 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Solar Hr 12

ESZ RPMSA13 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Solar Hr 13

ESZ RPMSA14 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Solar Hr 14

ESZ RPMSA15 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Solar Hr 15

ESZ RPMSA16 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Solar Hr 16

ESZ RPMSA17 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Solar Hr 17

ESZ RPMSA18 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Solar Hr 18

ESZ RPMSA19 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Solar Hr 19

ESZ RPMSA02 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Solar Hr 2

ESZ RPMSA20 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Solar Hr 20

ESZ RPMSA21 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Solar Hr 21

ESZ RPMSA22 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Solar Hr 22

ESZ RPMSA23 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Solar Hr 23

ESZ RPMSA24 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Solar Hr 24

ESZ RPMSA03 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Solar Hr 3

ESZ RPMSA04 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Solar Hr 4

ESZ RPMSA05 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Solar Hr 5

ESZ RPMSA06 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Solar Hr 6

ESZ RPMSA07 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Solar Hr 7

ESZ RPMSA08 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Solar Hr 8

ESZ RPMSA09 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Solar Hr 9

ESZ RPMWA01 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Wind Hr 1

ESZ RPMWA10 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Wind Hr 10

ESZ RPMWA11 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Wind Hr 11

ESZ RPMWA12 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Wind Hr 12

ESZ RPMWA13 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Wind Hr 13

ESZ RPMWA14 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Wind Hr 14

ESZ RPMWA15 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Wind Hr 15

ESZ RPMWA16 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Wind Hr 16

ESZ RPMWA17 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Wind Hr 17

ESZ RPMWA18 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Wind Hr 18

ESZ RPMWA19 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Wind Hr 19

ESZ RPMWA02 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Wind Hr 2

ESZ RPMWA20 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Wind Hr 20

ESZ RPMWA21 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Wind Hr 21

ESZ RPMWA22 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Wind Hr 22

ESZ RPMWA23 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Wind Hr 23

ESZ RPMWA24 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Wind Hr 24

ESZ RPMWA03 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Wind Hr 3

ESZ RPMWA04 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Wind Hr 4

ESZ RPMWA05 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Wind Hr 5

ESZ RPMWA06 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Wind Hr 6

ESZ RPMWA07 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Wind Hr 7

ESZ RPMWA08 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Wind Hr 8

ESZ RPMWA09 u 3 DA N/A MEG MISO RPI Wind Hr 9

ESZ RPNSA01 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Solar Hr 1

ESZ RPNSA10 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Solar Hr 10

ESZ RPNSA11 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Solar Hr 11

ESZ RPNSA12 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Solar Hr 12

ESZ RPNSA13 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Solar Hr 13

ESZ RPNSA14 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Solar Hr 14

ESZ RPNSA15 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Solar Hr 15

ESZ RPNSA16 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Solar Hr 16

ESZ RPNSA17 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Solar Hr 17

ESZ RPNSA18 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Solar Hr 18

ESZ RPNSA19 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Solar Hr 19

ESZ RPNSA02 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Solar Hr 2

ESZ RPNSA20 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Solar Hr 20

ESZ RPNSA21 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Solar Hr 21

ESZ RPNSA22 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Solar Hr 22

ESZ RPNSA23 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Solar Hr 23

ESZ RPNSA24 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Solar Hr 24

ESZ RPNSA03 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Solar Hr 3

ESZ RPNSA04 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Solar Hr 4

ESZ RPNSA05 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Solar Hr 5

ESZ RPNSA06 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Solar Hr 6

ESZ RPNSA07 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Solar Hr 7

ESZ RPNSA08 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Solar Hr 8

ESZ RPNSA09 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Solar Hr 9

ESZ RPNWA01 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Wind Hr 1

ESZ RPNWA10 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Wind Hr 10

ESZ RPNWA11 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Wind Hr 11

ESZ RPNWA12 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Wind Hr 12

ESZ RPNWA13 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Wind Hr 13

ESZ RPNWA14 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Wind Hr 14

ESZ RPNWA15 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Wind Hr 15

ESZ RPNWA16 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Wind Hr 16

ESZ RPNWA17 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Wind Hr 17

ESZ RPNWA18 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Wind Hr 18

ESZ RPNWA19 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Wind Hr 19

ESZ RPNWA02 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Wind Hr 2

ESZ RPNWA20 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Wind Hr 20

ESZ RPNWA21 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Wind Hr 21

ESZ RPNWA22 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Wind Hr 22

ESZ RPNWA23 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Wind Hr 23

ESZ RPNWA24 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Wind Hr 24

ESZ RPNWA03 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Wind Hr 3

ESZ RPNWA04 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Wind Hr 4

ESZ RPNWA05 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Wind Hr 5

ESZ RPNWA06 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Wind Hr 6

ESZ RPNWA07 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Wind Hr 7

ESZ RPNWA08 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Wind Hr 8

ESZ RPNWA09 u 3 DA N/A MEG NYISO RPI Wind Hr 9

ESZ RPPSA01 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Solar Hr 1

ESZ RPPSA10 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Solar Hr 10

ESZ RPPSA11 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Solar Hr 11

ESZ RPPSA12 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Solar Hr 12

ESZ RPPSA13 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Solar Hr 13

ESZ RPPSA14 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Solar Hr 14

ESZ RPPSA15 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Solar Hr 15

ESZ RPPSA16 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Solar Hr 16

ESZ RPPSA17 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Solar Hr 17

ESZ RPPSA18 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Solar Hr 18

ESZ RPPSA19 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Solar Hr 19

ESZ RPPSA02 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Solar Hr 2

ESZ RPPSA20 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Solar Hr 20

ESZ RPPSA21 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Solar Hr 21

ESZ RPPSA22 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Solar Hr 22

ESZ RPPSA23 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Solar Hr 23

ESZ RPPSA24 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Solar Hr 24

ESZ RPPSA03 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Solar Hr 3

ESZ RPPSA04 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Solar Hr 4

ESZ RPPSA05 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Solar Hr 5

ESZ RPPSA06 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Solar Hr 6

ESZ RPPSA07 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Solar Hr 7

ESZ RPPSA08 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Solar Hr 8

ESZ RPPSA09 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Solar Hr 9

ESZ RPPWA01 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Wind Hr 1

ESZ RPPWA10 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Wind Hr 10

ESZ RPPWA11 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Wind Hr 11

ESZ RPPWA12 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Wind Hr 12

ESZ RPPWA13 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Wind Hr 13

ESZ RPPWA14 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Wind Hr 14

ESZ RPPWA15 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Wind Hr 15

ESZ RPPWA16 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Wind Hr 16

ESZ RPPWA17 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Wind Hr 17

ESZ RPPWA18 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Wind Hr 18

ESZ RPPWA19 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Wind Hr 19

ESZ RPPWA02 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Wind Hr 2

ESZ RPPWA20 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Wind Hr 20

ESZ RPPWA21 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Wind Hr 21

ESZ RPPWA22 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Wind Hr 22

ESZ RPPWA23 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Wind Hr 23

ESZ RPPWA24 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Wind Hr 24

ESZ RPPWA03 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Wind Hr 3

ESZ RPPWA04 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Wind Hr 4

ESZ RPPWA05 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Wind Hr 5

ESZ RPPWA06 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Wind Hr 6

ESZ RPPWA07 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Wind Hr 7

ESZ RPPWA08 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Wind Hr 8

ESZ RPPWA09 u 3 DA N/A MEG PJM Interconnection RPI Wind Hr 9

ESZ RPSSA01 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Solar Hr 1

ESZ RPSSA10 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Solar Hr 10

ESZ RPSSA11 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Solar Hr 11

ESZ RPSSA12 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Solar Hr 12

ESZ RPSSA13 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Solar Hr 13

ESZ RPSSA14 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Solar Hr 14

ESZ RPSSA15 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Solar Hr 15

ESZ RPSSA16 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Solar Hr 16

ESZ RPSSA17 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Solar Hr 17

ESZ RPSSA18 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Solar Hr 18

ESZ RPSSA19 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Solar Hr 19

ESZ RPSSA02 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Solar Hr 2

ESZ RPSSA20 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Solar Hr 20

ESZ RPSSA21 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Solar Hr 21

ESZ RPSSA22 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Solar Hr 22

ESZ RPSSA23 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Solar Hr 23

ESZ RPSSA24 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Solar Hr 24

ESZ RPSSA03 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Solar Hr 3

ESZ RPSSA04 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Solar Hr 4

ESZ RPSSA05 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Solar Hr 5

ESZ RPSSA06 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Solar Hr 6

ESZ RPSSA07 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Solar Hr 7

ESZ RPSSA08 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Solar Hr 8

ESZ RPSSA09 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Solar Hr 9

ESZ RPSWA01 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Wind Hr 1

ESZ RPSWA10 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Wind Hr 10

ESZ RPSWA11 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Wind Hr 11

ESZ RPSWA12 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Wind Hr 12

ESZ RPSWA13 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Wind Hr 13

ESZ RPSWA14 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Wind Hr 14

ESZ RPSWA15 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Wind Hr 15

ESZ RPSWA16 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Wind Hr 16

ESZ RPSWA17 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Wind Hr 17

ESZ RPSWA18 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Wind Hr 18

ESZ RPSWA19 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Wind Hr 19

ESZ RPSWA02 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Wind Hr 2

ESZ RPSWA20 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Wind Hr 20

ESZ RPSWA21 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Wind Hr 21

ESZ RPSWA22 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Wind Hr 22

ESZ RPSWA23 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Wind Hr 23

ESZ RPSWA24 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Wind Hr 24

ESZ RPSWA03 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Wind Hr 3

ESZ RPSWA04 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Wind Hr 4

ESZ RPSWA05 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Wind Hr 5

ESZ RPSWA06 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Wind Hr 6

ESZ RPSWA07 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Wind Hr 7

ESZ RPSWA08 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Wind Hr 8

ESZ RPSWA09 u 3 DA N/A MEG Southwest Power Pool RPI Wind Hr 9

If you have any comments or questions about this announcement, please contact S&P Global Platts Client Services or email support@platts.com