Corrections for December 30, 2021

The following corrections were made on December 30, 2021
AADDJ00u 24-Dec-21 29.75 29.81 Aluminum P1020 Transaction Premi
AAIWI00c 29-Dec-21 290.59 159.66 EEX Germany 1 Yr Peak Euro/MWh
AAONM00c 30-Dec-21 124 88.38 EEX France Fin Base 2Yr Eur/MWh
AARHI00c 30-Dec-21 88.38 85.65 EEX France Fin Base 3Yr Eur/Mwh
AAXVX04c 24-Dec-21 132.029 132.969 Aluminum 6022 New Bare Scrap Del
AAXVX04h 24-Dec-21 134.154 135.169 Aluminum 6022 New Bare Scrap Del
AAXVX04l 24-Dec-21 129.904 130.769 Aluminum 6022 New Bare Scrap Del
AAXVZ04h 24-Dec-21 146.154 147.169 Aluminum 6063 New Bare Extrusion
AAXVZ04l 24-Dec-21 141.154 142.169 Aluminum 6063 New Bare Extrusion
AAXVZ04u 24-Dec-21 143.654 144.669 Aluminum 6063 New Bare Extrusion
ABSDA04c 24-Dec-21 138.654 139.669 Aluminum 5052 New Bare Scrap Del
ABSDA04h 24-Dec-21 141.154 142.169 Aluminum 5052 New Bare Scrap Del
ABSDA04l 24-Dec-21 136.154 137.169 Aluminum 5052 New Bare Scrap Del
MMAAE04c 24-Dec-21 155.188 155.9 Aluminum Market delivered US Mid
MMAAF01u 24-Dec-21 154.154 155.169 Aluminum P1020 Transaction deliv
MMABD01u 24-Dec-21 176.673 177.725 Zinc SHG delivered US Midwest WA
MMABH01u 24-Dec-21 186.548 187.525 Zinc Alloy No.3 delivered US Mid
MMABI01u 24-Dec-21 176.673 177.725 Zinc Galvanizer North America de
MMACN04u 24-Dec-21 29.45 29.51 Aluminum P1020 Net-Cash Premium
MMALF04c 24-Dec-21 123.404 123.27 Lead North American Market WAvg
MMATP04u 24-Dec-21 655.874 657.197 US Alum Trans Prem $/Mt Wkly
MMNOL04c 24-Dec-21 16.142 16.202 Aluminum CIF NOLA-MW Premium Dif
MMOEU04c 24-Dec-21 13.499 13.591 Aluminum P1020 US Import Duty ct
MMOFU04c 24-Dec-21 16.252 16.219 Aluminum P1020 MW US Transaction
MMOGU04c 24-Dec-21 140.655 141.579 Aluminum P1020 Transaction Price
MMOHU04c 24-Dec-21 297.591 299.627 Aluminum P1020 US Import Duty $/
MMOIU04c 24-Dec-21 358.284 357.57 Aluminum P1020 MW US Transaction
MMOJU04c 24-Dec-21 3100.908 3121.269 Aluminum P1020 Transaction Price